10 meedet lepitusmenetluse alustamiseks ja realiseerimiseks

Neli silpi, 12 tähte ja eesmärk. See on nii lepitusmenetlus- eesmärk, mille poole paljud kodud soovivad, et vanemad saaksid oma töökohti arendada, jättes tähelepanuta nende laste kasvatamise. Aga kuidas seda saada? Õnneks on peredele palju organisatsioone, kes seda küsimust nõuavad, sealhulgas ajakavade ratsionaliseerimise riiklik komisjon, ARHOE.

23. märtsi päeval Lepituspäev perekonna, isikliku ja tööelu ning kaasvastutuse osas käsitles ARHOE mitmeid neid küsimusi ja avaldas manifesti, et saavutada kindel kohustus, mis tähendab tegelikke meetmeid. Dekaloog koos meetmetega, mis lõpevad kõigi selles küsimuses osalevate esindajatega, võttes endale rolli ja selle eesmärgi saavutamise.


Dekaloog lepitusmenetluseks

Need on ARHOE pakutud meetmed soovitud lepituse saavutamiseks:

- Töö, pere ja isikliku elu ühitamist tuleks mõista kui inimeste, meeste ja naiste õigust, 365 päeva aastas.

- Naiste ja meeste traditsiooniliste rollide muutmine seoses nende kaasamisega perekonda, kodusse ja tööse on oluline sotsiaalse ja majandusliku süsteemi uue ülesehituse loomiseks, kus naised ja mehed saavad eri aspektid ühildada tema elu: tööhõive, pere, vaba aeg ja isiklik aeg.

- Seepärast aitavad lepitus- ja sotsiaalse kaasvastutuse meetmed kaasa naiste ja meeste tõhusale võrdõiguslikkusele.


- pere-, töö- ja isikliku elu ühitamine võimaldab luua ühiskonna, mis põhineb töötavate inimeste elukvaliteedil, parandades ettevõtete konkurentsivõimet ja majandustulemusi.

- aegade ja tööruumide ratsionaliseerimise ja paindlikkuse mõõdikud on üks tõhusamaid inimressursside juhtimise vahendeid lepituse ja kaasvastutuse edendamiseks.

- Kooskõlastamine ei tööta vähem, kuid töötab paremini. Motiveeritud tööjõud loob hea töökeskkonna ja töötajate heaolu, suurema tulemuslikkuse ja mõjutab positiivselt ettevõtte tulemusi.

- lepitusmenetluse ja naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamise ajakavade ratsionaliseerimise poliitika võimaldab suurendada tootlikkust ja parandada ettevõtete mainet.

- „Peremeeskonna” idee juures on vaja kodus töötada, sest meeste ja naiste vahelised pere- ja kodused kohustused on igaühe ülesanne.


- On oluline lisada kollektiivläbirääkimiste strateegiatesse, mis võimaldavad pere-, töö- ja isikliku elu ühitamist.

- Administratsioon ja ettevõtted peaksid edendama meetmeid soolise palgaerinevuse kaotamiseks.

Damián Montero

Video: meedet????????????????


Huvitavad Artiklid

Toas, filmi neuroteaduslikust vaatenurgast

Toas, filmi neuroteaduslikust vaatenurgast

Tugeva teadusliku alusega suudab Disney kujutada "Inside Out" (tagant) emotsioonide asjakohasus mälus, otsuste tegemisel ja käitumises, aga ka seda, mis määratleb, kes me oleme, meie isiksus.Kuidas...

Beebid vees, vanemate õppimine

Beebid vees, vanemate õppimine

The lapse stimuleerimine vees see on tehnika, mida kasutatakse lapse psühhomotoorse aparaadi töötamiseks, nii et see puutub kokku veekeskkonnaga, kaotab vee hirmu, kuid austusega, nii et see suhtleb...

Pered kulutavad 225 miljonit eurot õhtusöögile

Pered kulutavad 225 miljonit eurot õhtusöögile

Sel aastal on teil midagi Esimene osadus perekonnas? Sellel ilusal religioossel pühal on ka hind. Eriti hinnatakse seda Hispaania pered kulutavad sel aastal esimesele õhtusöögile üle 225 miljoni...