10 meedet lepitusmenetluse alustamiseks ja realiseerimiseks

Neli silpi, 12 tähte ja eesmärk. See on nii lepitusmenetlus- eesmärk, mille poole paljud kodud soovivad, et vanemad saaksid oma töökohti arendada, jättes tähelepanuta nende laste kasvatamise. Aga kuidas seda saada? Õnneks on peredele palju organisatsioone, kes seda küsimust nõuavad, sealhulgas ajakavade ratsionaliseerimise riiklik komisjon, ARHOE.

23. märtsi päeval Lepituspäev perekonna, isikliku ja tööelu ning kaasvastutuse osas käsitles ARHOE mitmeid neid küsimusi ja avaldas manifesti, et saavutada kindel kohustus, mis tähendab tegelikke meetmeid. Dekaloog koos meetmetega, mis lõpevad kõigi selles küsimuses osalevate esindajatega, võttes endale rolli ja selle eesmärgi saavutamise.


Dekaloog lepitusmenetluseks

Need on ARHOE pakutud meetmed soovitud lepituse saavutamiseks:

- Töö, pere ja isikliku elu ühitamist tuleks mõista kui inimeste, meeste ja naiste õigust, 365 päeva aastas.

- Naiste ja meeste traditsiooniliste rollide muutmine seoses nende kaasamisega perekonda, kodusse ja tööse on oluline sotsiaalse ja majandusliku süsteemi uue ülesehituse loomiseks, kus naised ja mehed saavad eri aspektid ühildada tema elu: tööhõive, pere, vaba aeg ja isiklik aeg.

- Seepärast aitavad lepitus- ja sotsiaalse kaasvastutuse meetmed kaasa naiste ja meeste tõhusale võrdõiguslikkusele.


- pere-, töö- ja isikliku elu ühitamine võimaldab luua ühiskonna, mis põhineb töötavate inimeste elukvaliteedil, parandades ettevõtete konkurentsivõimet ja majandustulemusi.

- aegade ja tööruumide ratsionaliseerimise ja paindlikkuse mõõdikud on üks tõhusamaid inimressursside juhtimise vahendeid lepituse ja kaasvastutuse edendamiseks.

- Kooskõlastamine ei tööta vähem, kuid töötab paremini. Motiveeritud tööjõud loob hea töökeskkonna ja töötajate heaolu, suurema tulemuslikkuse ja mõjutab positiivselt ettevõtte tulemusi.

- lepitusmenetluse ja naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamise ajakavade ratsionaliseerimise poliitika võimaldab suurendada tootlikkust ja parandada ettevõtete mainet.

- „Peremeeskonna” idee juures on vaja kodus töötada, sest meeste ja naiste vahelised pere- ja kodused kohustused on igaühe ülesanne.


- On oluline lisada kollektiivläbirääkimiste strateegiatesse, mis võimaldavad pere-, töö- ja isikliku elu ühitamist.

- Administratsioon ja ettevõtted peaksid edendama meetmeid soolise palgaerinevuse kaotamiseks.

Damián Montero

Video: meedet????????????????


Huvitavad Artiklid

Jalgpallis, õiglane mäng: sõprus ja seltskond

Jalgpallis, õiglane mäng: sõprus ja seltskond

Jalgpall on meeskonnategevus, mis tõstab kirgi ja millel on miljoneid järgijaid kogu maailmas. Teades selle spordi populaarsusest, lõi FIFA programmi nimega Õiglane mäng (õiglane mäng), mille eesmärk...

Ülikool tuleb üha kallimaks

Ülikool tuleb üha kallimaks

Ülikooli liftiga ronimine parema tuleviku otsimiseks on üha kallim. Hindade tõus ülikoolikraadide kraadides on väga oluline, kuid mitte niivõrd kui magistrikraadi registreerimine, mis mõnes...

3 digitaalse põlisrahva digitaalse hariduse eelised

3 digitaalse põlisrahva digitaalse hariduse eelised

Digitaalne keel ei ole meie emakeel, vanemad ei ole digitaalsed põliselanikudMe ei õppinud rääkima rääkima. See on hilinenud. Meil on raske alustada uute tehnoloogiate õppimist, mis sõltub liiga...

Virtuaalsed sõbrad: uued isiklikud suhted

Virtuaalsed sõbrad: uued isiklikud suhted

On palju teismelised, kes haaravad seda, mis neil on, ja see on lihtsam. Kaasaegne asi on tuhat tuhandet "virtuaalsed sõbrad"sotsiaalsetes võrgustikes ja ootab kogu päeva, et seda telefoni...